Domov » Author Archives: admin2

Author Archives: admin2

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

divjad

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Središče ob Dravi ( Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št. 8/11 )v povezavi  z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON -C), ter 26. člena Statuta občine Središče ob Dravi (  Uradno glasilo občine Središče ... Bolj obsežno »

»UREDITEV OKOLICE OBČINSKIH STAVB KULTURNEGA DOMA OBREŽ IN MRLIŠKE VEŽICE SREDIŠČE OB DRAVI«.

84-obcinski-praznik-56

Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe Popisi za javno naročilo TEHNIČNE SPECIFIKACIJE I Z J A V A O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE Izjava kadra o delovnih izkušnjah 1 Izvršnica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti MENIČNA IZJAVA ZA RESNOST PONUDBE Predračun Seznam prijavljenih kadrov Soglasje podizvajalca za neposredna plačila VZOREC POGODBE Zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku Bolj obsežno »

Povabilo na delavnico

razvoj-podezelja

v okviru projekta energetska in okoljska učinkovitost turističnih destinacij – enetur, ki bo v četrtek, 21.6.2018 ob 9. uri v prostorih občine Ormož v sejni sobi Bolj obsežno »

RAZPIS ŠTIPENDIJ IN SOFINANCIRANJA PROJEKTOV ZA LETO 2018

stipendija

USTANOVA DR. ANTONA TRSTENJAKA (UAT) Magdalenski trg 11, 2000 Maribor Na podlagi 28. člena statuta Ustanove Antona Trstenjaka in sklepa uprave z dne 12.3.2018, Ustanova dr. Antona Trstenjaka razpisuje štipendije in sofinanciranje projektov za letu 2018 Bolj obsežno »