Domov » Obvestila (page 29)

Obvestila

Poziv za predložitev predlogov za člane delovnih teles občinskega sveta

Občinski svet ima delovna telesa, to je odbore in komisije. Delovna telesa so stalna in občasna. Delovna telesa obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu predloge in mnenja. Mandatna doba stalnih delovnih teles traja štiri leta, mandatna doba občasnih delovnih teles pa je določena s sklepom o ustanovitvi. S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha članstvo v ... Bolj obsežno »

Energija plus d.o.o. pomaga prizadetim v septembrskih poplavah

V Energiji plus d.o.o. sočustvujemo z vsemi, ki so utrpeli škodo in jim želimo priskočiti na pomoč. Vsem našim gospodinjskim kupcem, ki so v septembrskih poplavah utrpeli škodo, bomo odobrili finančni popust za obračunano električno energijo v višini 50,00 EUR. Bolj obsežno »

Ocenjevanje škode v gospodarstvu v času od 12.9.2014 do 16.9.2014

“Skladno z Zakonom o odpravi posledic škode po naravnih nesrečah je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pristojno za pripravo ocene škode v gospodarstvu«. Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave 2014«) ali na e-naslov: poplave2014.mgrt(at)gov.si. Bolj obsežno »

Začetni tečaj računalništva na ljudski univerzi v Ormožu

Pridružite se nam na začetnem tečaju računalništva in že kmalu boste tudi vi brez težav dostopali do svetovnega spleta, kjer boste lahko brali časopise, iskali informacije, izbirali kuharske recepte in se s svojimi prijatelji povezali preko elektronske pošte ali socialnih omrežij. Bolj obsežno »