Domov » Obvestila (page 31)

Obvestila

Končna poročila društev za leto 2014

Društva v Občini Središče ob Dravi, ki so na podlagi javnih razpisov 2014 za sofinanciranje programov športa, kulture, turizma ter humanitarnih dejavnosti prejela sredstva od Občine, morajo do 31. 12. 2014 oz. najkasneje do 31. 1. 2015, oddati končna vsebinska in finančna poročila o izvedbi programov v letu 2014. Izpolnjenim obrazcem je potrebno priložiti tudi dokazila o porabi sredstev. Obrazce ... Bolj obsežno »

Delovni čas občinske uprave v času božično-novoletnih praznikov

Spoštovani,  Občinska uprava Občine Središče ob Dravi bo v času božično-novoletnih praznikov prilagodila delovni čas, tako bo pisarna odprta:  v sredo, 24. decembra do 12. ure v sredo, 31. decembra do 12. ure  v petek, 2. januarja 2015 – zaprto Hvala za razumevanje in lepe praznične dni vam želimo!  Župan Jurij BORKO in Občinska uprava Bolj obsežno »

Selitev ormoške knjižnice

OBVESTILO Vse uporabnike knjižnice obveščamo, da bo Knjižnica Ormož zaradi selitve na novo lokacijo (Žigrova ulica 6b, prostori bivšega vrtca) zaprtaod 5. januarja do 10. februarja 2015. Bolj obsežno »

Posnetek javne razprave o poplavah in upravljanju voda

Namen razprave je interdisciplinarno problematizira ti spopadanje s poplavami in ponuditi priložnost za javno izmenjavo mnenj, stališč in razmislekov. Organizacija razprave je posledica prepričanja, da je v danih razmerah nujno treba dvigniti splošni nivo razumevanja kaj se nam dogaja, kakšni ukrepi so potrebni in možni ter kakšna je pri poplavni problematiki vloga posameznika, strok, občin in države. Organizatorji ocenjujejo, da ... Bolj obsežno »

Bolezen modrikastega jezika

Na gospodarstvih kjer redijo za bolezen modrikastega jezika dovzetne živali (Govedo, drobnica, prostoživeči prežvekovalci v oborah) na ogroženem območju Bolj obsežno »

Poziv za predložitev predlogov za člane delovnih teles občinskega sveta

Občinski svet ima delovna telesa, to je odbore in komisije. Delovna telesa so stalna in občasna. Delovna telesa obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu predloge in mnenja. Mandatna doba stalnih delovnih teles traja štiri leta, mandatna doba občasnih delovnih teles pa je določena s sklepom o ustanovitvi. S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha članstvo v ... Bolj obsežno »

Energija plus d.o.o. pomaga prizadetim v septembrskih poplavah

V Energiji plus d.o.o. sočustvujemo z vsemi, ki so utrpeli škodo in jim želimo priskočiti na pomoč. Vsem našim gospodinjskim kupcem, ki so v septembrskih poplavah utrpeli škodo, bomo odobrili finančni popust za obračunano električno energijo v višini 50,00 EUR. Bolj obsežno »

Ocenjevanje škode v gospodarstvu v času od 12.9.2014 do 16.9.2014

“Skladno z Zakonom o odpravi posledic škode po naravnih nesrečah je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pristojno za pripravo ocene škode v gospodarstvu«. Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave 2014«) ali na e-naslov: poplave2014.mgrt(at)gov.si. Bolj obsežno »