Domov » Obvestila (page 32)

Obvestila

Vabilo na zbor občanov

Zaradi napačno dostavljene pošte po naseljih v zvezi z vabilom na zbor občanov, vas obveščamo, da bo Zbor občanov za vsa naselja v občini Središče ob Dravi (Središče ob Dravi, Obrež, Grabe, Šalovci in Godeninci) v četrtek, 11. februarja 2016, ob 18.30 v kulturnem domu Sokolana v Središču ob Dravi. Vljudno vabljeni. Bolj obsežno »

Oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14), Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15) lahko upravičenec ... Bolj obsežno »

Pravilno oranje kmetijskih površin ob javnih cestah

V jesenskih mesecih se ponovno pričnejo večja poljedelska opravila. Z namenom ozaveščanja občanov in z namenom preventivnega ukrepanja, predstavljamo kršitve zakonskih določb, posledice takega ravnanja in pravilen pristop k temu opravilu. Bolj obsežno »