Domov » Razpisi (page 4)

Razpisi

Nakup opreme za tržnice v občinah Ormož, Središče ob Dravi in sveti Tomaž

  Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija  iz  podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij« za projekt: Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017-2025 Bolj obsežno »

Razpis za pridobitev pravice do uporabe blagovne znamke JERUZALEM SLOVENIJA

Vlogo s prilogami dostavite do najkasneje ponedeljka 5.11.2018: – po e-pošti: info@tip-svtomaz.si – priporočeno po klasični pošti na naslov: Turistično informativna pisarna Sveti Tomaž, Savci 65, 2258 Sv. Tomaž – osebno po predhodnem dogovoru po telefonu 031 261 219 Turistično informativna pisarna Sveti Tomaž, Savci 65, 2258 Sv. Tomaž. Pridelke, prehranske izdelke, ki jih boste prijavili do 5.11.2018, prinesete v ... Bolj obsežno »

Razpis za financiranje mladih obetavnih športnikov v Sloveniji

FUNDACIJA MIMA OBJAVILA PRIJAVO NA RAZPIS ZA FINANCIRANJE MLADIH OBETAVNIH ŠPORTNIKOV V SLOVENIJI Fundacijo Mima, ustanovo za mlade upe (v nadaljevanju: Fundacija Mima) sta ustanovila Mima Jaušovec, nekdanja uspešna teniška igralka in člani Humanitarnega društva Rotaract klub Maribor, z namenom štipendiranja in financiranja mladih športnikov, ki so potrebni finančne pomoči, starostne kategorije do 18 let, z namenom usmerjanja mladih k ... Bolj obsežno »

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2018/2019

Objavljen je Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2018/2019. Rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja za študijsko leto 2018/19 bo potekal od 1. 6. do 16. 8. 2018. Bolj obsežno »

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Središče ob Dravi ( Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št. 8/11 )v povezavi  z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON -C), ter 26. člena Statuta občine Središče ob Dravi (  Uradno glasilo občine Središče ... Bolj obsežno »

»UREDITEV OKOLICE OBČINSKIH STAVB KULTURNEGA DOMA OBREŽ IN MRLIŠKE VEŽICE SREDIŠČE OB DRAVI«.

Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe Popisi za javno naročilo TEHNIČNE SPECIFIKACIJE I Z J A V A O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE Izjava kadra o delovnih izkušnjah 1 Izvršnica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti MENIČNA IZJAVA ZA RESNOST PONUDBE Predračun Seznam prijavljenih kadrov Soglasje podizvajalca za neposredna plačila VZOREC POGODBE Zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku Bolj obsežno »

RAZPIS ŠTIPENDIJ IN SOFINANCIRANJA PROJEKTOV ZA LETO 2018

USTANOVA DR. ANTONA TRSTENJAKA (UAT) Magdalenski trg 11, 2000 Maribor Na podlagi 28. člena statuta Ustanove Antona Trstenjaka in sklepa uprave z dne 12.3.2018, Ustanova dr. Antona Trstenjaka razpisuje štipendije in sofinanciranje projektov za letu 2018 Bolj obsežno »