Domov » Razpisi (page 4)

Razpisi

Razpis za kulturne dejavnosti

Jan Dworak TVP Kultura

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje ljubiteljske kulture za leto 2017. Bolj obsežno »

Razpis za športne dejavnosti

Šport

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje športne dejavnosti za leto 2017. Bolj obsežno »

Javni razpis – Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Razpis

Objavljamo javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Bolj obsežno »

Javni razpis za dodelitev štipendij za šolsko leto 2016/2017

Denar

Na podlagi Zakona o štipendiranju Uradni list RS, št. 59/07, 63/07, 40/09,62/10 ZUJPS, 40/12 ZUJF, 57/12 ZPCP-2D in na podlagi 4. člena Pravilnika o štipendiranju v Občini Središče ob Dravi ( Uradno glasilo slovenskih občin št.  27/08 )  in Odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2016 ( Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 17/2014) in sklepa ... Bolj obsežno »

Javni razpis – Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

pitna-voda

Predmet javnega razpisa: Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Bolj obsežno »

Javni razpis za kredite z garancijo

Mra

V okviru RGS je bil 11. 3. 2016 v UL RS, št. 19 ter na spletni stran MRA objavljen Drugi javni razpis za kredite z garancijo. Na razpolago je še za 2.263.812,50 EUR garancij.V okviru teh sredstev lahko podjetja pridobijo garancijo za dolgoročne kredite v višini največ 50% od odobrenega kredita in hkrati ugodnejšo obrestno mero za te kredite pri ... Bolj obsežno »