Domov » Razpisi (page 5)

Razpisi

Javni razpis – obnova trga Grabe

Javni razpis Trg grabe – popisi del in opreme Tehnicno poročilo – Trg Grabe narocnik_espd priloga-1 priloga-2 priloga-3 priloga-4-lesena-ograja projektantski-odgovori-na-vprašanja OBČINA SREDIŠČE OB DRAVISlovenijatrueJN005511/2017-B01UREDITEV TRGA GRABEOBNOVA TRGA V NASELJU GRABE430-3/2017falsetrue2-1-01-NeAli je javno naročilo pridržano (31. člen ZJN-3)?2-1-01-NeAli je javno naročilo pridržano (31. člen ZJN-3)?Informacije o postopku oddaje javnega naročila3-1-01Sodelovanje v hudodelski združbi3-1-02Korupcija3-1-03Goljufija3-1-04Teroristična kazniva dejanja ali kazniva dejanja, povezana s terorističnimi ... Bolj obsežno »

Javni razpis za kredite z garancijo

Mariborska razvojna agencija je v petek, 28.4.2017 v Uradnem listu št. 22/2017 objavila tretji javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malim in srednjim podjetje v okviru RGS za Podravje Bolj obsežno »

Rezultati dodeljenih sredstev iz razpisov

Končno poročilo – nabava gasilske opreme Obvestilo o rezultatih javnega razpisa – kultura 2017 Obvestilo o rezultatih javnega razpisa – turizem 2017 Obvestilo o rezultatih javnega razpisa – šport 2017 Obvestilo o rezultatih javnega razpisa – humanitarne dejavnosti 2017 Bolj obsežno »

JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Središče ob Dravi v letu 2017

Na podlagi 106 i. člena Zakona o javnih financah ( Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 ) Odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2017 (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 13/2016 ) in 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ... Bolj obsežno »

J a v n i r a z p i s za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Središče ob Dravi v letu 2017

Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277  Središče ob Dravi na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 110/2011, 104/2012, 46/2013, 82/2013, 101/2013) Odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2017 (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 13/2016), Pravilnika o dodeljevanju ... Bolj obsežno »

Razpis za sofinanciranje nabave gasilske opreme

Občina Središče ob Dravi objavlja razpis za sofinanciranje nabave gasilske opreme iz sredstev proračuna Občine Središče ob Dravi in iz požarne takse za leto 2017. Bolj obsežno »

Razpis za kulturne dejavnosti

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje ljubiteljske kulture za leto 2017. Bolj obsežno »

Razpis za športne dejavnosti

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje športne dejavnosti za leto 2017. Bolj obsežno »