Domov » Razpisi (page 6)

Razpisi

Javni razpis za dodelitev štipendij za šolsko leto 2016/2017

Na podlagi Zakona o štipendiranju Uradni list RS, št. 59/07, 63/07, 40/09,62/10 ZUJPS, 40/12 ZUJF, 57/12 ZPCP-2D in na podlagi 4. člena Pravilnika o štipendiranju v Občini Središče ob Dravi ( Uradno glasilo slovenskih občin št.  27/08 )  in Odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2016 ( Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 17/2014) in sklepa ... Bolj obsežno »

Javni razpis – Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

Predmet javnega razpisa: Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Bolj obsežno »

Javni razpis za kredite z garancijo

V okviru RGS je bil 11. 3. 2016 v UL RS, št. 19 ter na spletni stran MRA objavljen Drugi javni razpis za kredite z garancijo. Na razpolago je še za 2.263.812,50 EUR garancij.V okviru teh sredstev lahko podjetja pridobijo garancijo za dolgoročne kredite v višini največ 50% od odobrenega kredita in hkrati ugodnejšo obrestno mero za te kredite pri ... Bolj obsežno »

Razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Središče ob Dravi v letu 2016

Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 110/2011, 104/2012, 46/2013, 82/2013, 101/2013) Odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2016 (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 19/2015), Pravilnika o dodeljevanju ... Bolj obsežno »

Razpis za športne dejavnosti

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje športne dejavnosti za leto 2016. Bolj obsežno »

Razpis za kulturne dejavnosti

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje ljubiteljske kulture za leto 2016. Bolj obsežno »