Domov » Razpisi (page 7)

Razpisi

Razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Središče ob Dravi v letu 2015

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine Središče ob Dravi. V letu 2015 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom: Ukrep 1: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj Ukrep 2: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja Ukrep 3: Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva Bolj obsežno »

Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju občine Središče ob Dravi v šolskem letu 2015/2016.

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 12/13-uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1l), Občina Središče ob Dravi (v nadaljevanju naročnik), vabi zainteresirane in ustrezne ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, za oddajo javnega naročila »Izvajanje prevozov šolskih otrok ... Bolj obsežno »

Razpis za sofinanciranje nabave gasilske opreme

Občina Središče ob Dravi objavlja razpis za sofinanciranje nabave gasilske opreme iz sredstev proračuna Občine Središče ob Dravi in iz požarne takse za leto 2015. Bolj obsežno »

Razpis za kulturne dejavnosti

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje ljubiteljske kulture za leto 2015 Bolj obsežno »

Razpis za športne dejavnosti

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje športne dejavnosti za leto 2015. Bolj obsežno »

Razpis za sofinanciranje nabave gasilske opreme

Občina Središče ob Dravi objavlja razpis za sofinanciranje nabave gasilske opreme iz sredstev proračuna Občine Središče ob Dravi in iz požarne takse za leto 2014. Bolj obsežno »