Domov » Razpisi (page 8)

Razpisi

Razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Središče ob Dravi v letu 2016

Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 110/2011, 104/2012, 46/2013, 82/2013, 101/2013) Odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2016 (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 19/2015), Pravilnika o dodeljevanju ... Bolj obsežno »

Razpis za športne dejavnosti

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje športne dejavnosti za leto 2016. Bolj obsežno »

Razpis za kulturne dejavnosti

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje ljubiteljske kulture za leto 2016. Bolj obsežno »

JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Središče ob Dravi v letu 2016

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Središče ob Dravi za leto 2015, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013. Bolj obsežno »

Aktualni razpis za bančne kredite z garancijo RGS Podravje

Mariborska razvojna agencija je v Uradnem listu RS št. 41 / 2015,  dne 12.6.2015, objavila Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje, s spremembami v Uradnem listu RS št. 43/2015 z dnem 19. 6. 2015. Bolj obsežno »

Javni razpis za dodelitev štipendij za šolsko leto 2015/2016

Na podlagi Zakona o štipendiranju Uradni list RS, št. 59/07, 63/07, 40/09,62/10 ZUJPS, 40/12 ZUJF, 57/12 ZPCP-2D in na podlagi 4. člena Pravilnika o štipendiranju v Občini Središče ob Dravi ( Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/08 ) in Odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2015 ( Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 17/2014) in sklepa ... Bolj obsežno »

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Središče ob Dravi v letu 2015

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Središče ob Dravi za leto 2015, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013. Bolj obsežno »

Razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Središče ob Dravi v letu 2015

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine Središče ob Dravi. V letu 2015 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom: Ukrep 1: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj Ukrep 2: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja Ukrep 3: Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva Bolj obsežno »