Domov » Proračun občine

Proračun občine

Predlog proračuna za leto 2019

Proračun

Na podlagi 13. člena Statuta občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 4/2016) je Občinski svet občine Središče ob Dravi na svoji 31. redni seji, dne 7. 11. 2018 sprejel sklep o potrditvi predloga Odloga o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2019. Predlog Odloka je v javni obravnavi od 8. 11. 2018 do vključno ... Bolj obsežno »

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2018

Proračun

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 4/16) je Občinski svet na svoji 29. redni seji dne, 10.7.2018 sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu proračuna za leto 2018 Bolj obsežno »

Sprejeti proračun občine za leto 2018

Proračun

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 25. redni seji dne, 22.12.2017 sprejel odlok o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2018 Bolj obsežno »

Predlog proračuna za leto 2018

Proračun

Na podlagi 13. člena Statuta občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 4/2016) je Občinski svet občine Središče ob Dravi na svoji 23. seji, dne 13.11.2017 sprejel sklep o potrditvi predloga Odloga o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2018. Bolj obsežno »

Sprejeti rebalans-2 proračuna za leto 2017

Proračun

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 4/16) je Občinski svet na svoji 7. dopisni seji dne, 27.7.2017 sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu-2 proračuna za leto 2017 Bolj obsežno »

Zaključni račun proračuna za leto 2016

Proračun

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 21. redni seji dne, 5.7.2017 sprejel zaključni račun proračuna Središče ob Dravi za leto 2016. Bolj obsežno »

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2017

Proračun

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 4/16) je Občinski svet na svoji 20. redni seji dne, 30.5.2017 sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu proračuna za leto 2017. Odlok o rebalansu proračuna Rebalans proračuna – obrazložitve Obrazložitev proračunskih postavk Sprejet rebalans – I. Splošni del proračuna Sprejet rebalans – II. ... Bolj obsežno »

Dopolnjen predlog proračuna za leto 2017

Proračun

Sklep o potrditvi Odloka o proračunu 2017 ODLOK- dopolnjen I. Splošni del proračuna II. Posebni del proračuna III. Načrt razvojnih programov Obrazložitve razlike Obrazložitev splošnega dela Predlog KADROVSKI NAČRT 2017 Predlog Sklepa o nakupu nepremičnin 2017 Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin 2017 Proračunske postavke Bolj obsežno »

Predlog proračuna za leto 2017

Proračun

Na podlagi 15. člena Statuta občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 4/2016) je Občinski svet občine Središče ob Dravi na svoji 17. seji, dne 14.11.2016 sprejel sklep o potrditvi predloga Odloga o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2017. Sklep Odlok I. Splošni del proračuna II. Posebni del proračuna III. Načrt razvojnih programov Obrazložitve Bolj obsežno »

Priprava proračuna za leto 2017

Proračun

Župan je 23.9.2016 sprejel Navodila za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna Občine Središče ob Dravi za leto 2017. V priloženem navodilu je terminski načrt pripravljen tako, da bo ob normalnem postopku proračun sprejet 21.12.2016. Bolj obsežno »