Domov » Proračun občine (page 2)

Proračun občine

Priprava proračuna za leto 2017

Župan je 23.9.2016 sprejel Navodila za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna Občine Središče ob Dravi za leto 2017. V priloženem navodilu je terminski načrt pripravljen tako, da bo ob normalnem postopku proračun sprejet 21.12.2016. Bolj obsežno »

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2016

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Središče ob Dravi je občinski svet na svoji 16. redni seji dne, 5.7.2016 sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu proračuna za leto 2016. Bolj obsežno »

Zaključni račun proračuna za leto 2015

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 15. redni seji dne, 31.5.2016 sprejel zaključni račun proračuna Središče ob Dravi za leto 2015. Bolj obsežno »

Sprejeti proračun občine za leto 2016

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 11. redni seji dne, 18.12.2015 sprejel odlok o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2016 Bolj obsežno »

Predlog proračuna za leto 2016

Na podlagi 15. člena Statuta občine Središče ob Dravi (Uradni vestnik občine Ormož, št. 8/07 in Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 16/2014 ) je Občinski svet občine Središče ob Dravi   na svoji 10. redni seji, dne 18.11.2015 sprejel Sklep o potrditvi predloga odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2016 Bolj obsežno »

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2015

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Središče ob Dravi je občinski svet na svoji 9. redni seji dne, 28.10.2015 sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu proračuna za leto 2015. Bolj obsežno »

Sprejeti proračun občine za leto 2015

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 4. redni seji dne, 22.12.2014 sprejel odlok o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2015. Bolj obsežno »

Predlog proračuna za leto 2015

Na podlagi 15. člena statuta občine Središče ob Dravi (Uradni vestnik občine Ormož, št. 8/07) je Občinski svet občine Središče ob Dravi na svoji 2. seji dne 20.11.2014 sprejel sklep o potrditvi predloga Odloka o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2015. Bolj obsežno »

Priprava proračuna za leti 2015 in 2016

Župan je 29.9.2014 sprejel Navodila za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna Občine Središče ob Dravi za leti 2015 in za leto 2016. V priloženem navodilu je terminski načrt pripravljen tako, da bo ob normalnem postopku proračun sprejet 22.12.2014. Bolj obsežno »