Domov » Proračun občine (page 2)

Proračun občine

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2017

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 4/16) je Občinski svet na svoji 20. redni seji dne, 30.5.2017 sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu proračuna za leto 2017. Odlok o rebalansu proračuna Rebalans proračuna – obrazložitve Obrazložitev proračunskih postavk Sprejet rebalans – I. Splošni del proračuna Sprejet rebalans – II. ... Bolj obsežno »

Dopolnjen predlog proračuna za leto 2017

Sklep o potrditvi Odloka o proračunu 2017 ODLOK- dopolnjen I. Splošni del proračuna II. Posebni del proračuna III. Načrt razvojnih programov Obrazložitve razlike Obrazložitev splošnega dela Predlog KADROVSKI NAČRT 2017 Predlog Sklepa o nakupu nepremičnin 2017 Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin 2017 Proračunske postavke Bolj obsežno »

Predlog proračuna za leto 2017

Na podlagi 15. člena Statuta občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 4/2016) je Občinski svet občine Središče ob Dravi na svoji 17. seji, dne 14.11.2016 sprejel sklep o potrditvi predloga Odloga o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2017. Sklep Odlok I. Splošni del proračuna II. Posebni del proračuna III. Načrt razvojnih programov Obrazložitve Bolj obsežno »

Priprava proračuna za leto 2017

Župan je 23.9.2016 sprejel Navodila za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna Občine Središče ob Dravi za leto 2017. V priloženem navodilu je terminski načrt pripravljen tako, da bo ob normalnem postopku proračun sprejet 21.12.2016. Bolj obsežno »

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2016

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Središče ob Dravi je občinski svet na svoji 16. redni seji dne, 5.7.2016 sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu proračuna za leto 2016. Bolj obsežno »

Zaključni račun proračuna za leto 2015

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 15. redni seji dne, 31.5.2016 sprejel zaključni račun proračuna Središče ob Dravi za leto 2015. Bolj obsežno »

Sprejeti proračun občine za leto 2016

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 11. redni seji dne, 18.12.2015 sprejel odlok o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2016 Bolj obsežno »

Predlog proračuna za leto 2016

Na podlagi 15. člena Statuta občine Središče ob Dravi (Uradni vestnik občine Ormož, št. 8/07 in Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 16/2014 ) je Občinski svet občine Središče ob Dravi   na svoji 10. redni seji, dne 18.11.2015 sprejel Sklep o potrditvi predloga odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2016 Bolj obsežno »

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2015

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Središče ob Dravi je občinski svet na svoji 9. redni seji dne, 28.10.2015 sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu proračuna za leto 2015. Bolj obsežno »