Domov » Proračun občine (page 3)

Proračun občine

Sprejeti proračun občine za leto 2015

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 4. redni seji dne, 22.12.2014 sprejel odlok o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2015. Bolj obsežno »

Predlog proračuna za leto 2015

Na podlagi 15. člena statuta občine Središče ob Dravi (Uradni vestnik občine Ormož, št. 8/07) je Občinski svet občine Središče ob Dravi na svoji 2. seji dne 20.11.2014 sprejel sklep o potrditvi predloga Odloka o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2015. Bolj obsežno »

Priprava proračuna za leti 2015 in 2016

Župan je 29.9.2014 sprejel Navodila za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna Občine Središče ob Dravi za leti 2015 in za leto 2016. V priloženem navodilu je terminski načrt pripravljen tako, da bo ob normalnem postopku proračun sprejet 22.12.2014. Bolj obsežno »

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2014

Na podlagi 15. Člena Statuta Občine Središče ob Dravi je občinski svet na svoji 28. redni seji sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu proračuna za leto 2014. Bolj obsežno »

Spremenjeni proračun za leto 2014

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 22. redni seji dne, 10.10.2013 sprejel sklep o potrditvi odloka o spremembi proračuna Središče ob Dravi za leto 2014. Bolj obsežno »

Rebalans proračuna za leto 2013

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 22. redni seji dne, 10.10.2013 sprejel odlok o rebalansu proračuna Središče ob Dravi za leto 2013. Bolj obsežno »

Sprejeti proračun za leto 2014

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 18. redni seji dne, 20.12.2012 sprejel sklep o potrditvi dopolnjenega odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2014. Bolj obsežno »