Domov » Proračun občine (page 3)

Proračun občine

Priprava proračuna za leti 2015 in 2016

Župan je 29.9.2014 sprejel Navodila za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna Občine Središče ob Dravi za leti 2015 in za leto 2016. V priloženem navodilu je terminski načrt pripravljen tako, da bo ob normalnem postopku proračun sprejet 22.12.2014. Bolj obsežno »

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2014

Na podlagi 15. Člena Statuta Občine Središče ob Dravi je občinski svet na svoji 28. redni seji sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu proračuna za leto 2014. Bolj obsežno »

Spremenjeni proračun za leto 2014

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 22. redni seji dne, 10.10.2013 sprejel sklep o potrditvi odloka o spremembi proračuna Središče ob Dravi za leto 2014. Bolj obsežno »

Rebalans proračuna za leto 2013

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 22. redni seji dne, 10.10.2013 sprejel odlok o rebalansu proračuna Središče ob Dravi za leto 2013. Bolj obsežno »

Sprejeti proračun za leto 2014

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 18. redni seji dne, 20.12.2012 sprejel sklep o potrditvi dopolnjenega odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2014. Bolj obsežno »