Domov » Document » Vloga za pomoč ob rojstvu novorojenca

Vloga za pomoč ob rojstvu novorojenca

Namen

Uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi

Vlagatelj: Ime in priimek, naslov, EMŠO, elektronski naslov, telefonska številka, razmerje do novorojenca, številka TRR, davčna številka.

Rok hrambe

10 let

Opis storitve in oddaja vloge

Pravico do enkratne pomoči ima novorojenec oziroma eden od staršev.

Potrebne priloge

  • Izpisek iz rojstne matične knjige novorojenci (to prilogo si lahko upravni organ pridobi sam neposredno od pristojnih državnih organov).
  • Obojestranska kopija bančne kartice.

Vlogo odda eden od staršev oziroma zakoniti skrbnik oziroma zastopnik. Za odločanje o vlogi pa je pristojna Občinska uprava občine.

Upravna taksa

Vloga je takse prosta.

Vloga za pomoč ob rojstvu novorojenca
Vloga za pomoč ob rojstvu novorojenca