Domov » Document

Blog Archives

Vloga za pomoč ob rojstvu novorojenca

Namen Uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi Vlagatelj: Ime in priimek, naslov, EMŠO, elektronski naslov, telefonska številka, razmerje do novorojenca, številka TRR, davčna številka. Rok hrambe 10 let Opis storitve in oddaja vloge Pravico do enkratne pomoči ima novorojenec oziroma eden od staršev. Potrebne priloge Izpisek iz rojstne matične knjige ... Bolj obsežno »