Domov » Document

Blog Archives

Vloga za prekomerno obremenitev okolja s hrupom

Vloga za izdajo dovoljenja za občasno ali začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom Namen Izdaja dovoljenja za občasno ali začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi Vlagatelj: ime in priimek / naziv, naslov, elektronska pošta, telefonska številka. Odgovorna oseba za izvedbo prireditve: ime in priimek. Pooblaščenec: ime in priimek. Rok hrambe 10 let Opis ... Bolj obsežno »

Vloga za plakatiranje

  OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI Trg talcev 4, Središče ob Dravi Telefon: 02/741-66-12, Fax: 02/741-66-15, E-mail:obcina.sredisce.ob.dravi@siol.net, www.sredisce-ob-dravi.si   PODATKI O VLAGATELJU   Ime in priimek / Naziv   Naslov / Sedež   Telefon / GSM   Ime zakonitega zastopnika   Davčna številka:     VLOGA za pridobitev dovoljenja za plakatiranje in prijava taksne obveznosti   Pristojni občinski organ prosim za ... Bolj obsežno »

Vloga za obročno plačevanje komunalnega prispevka

Ime in priimek vložnika: ______________________________   Naslov: ____________________________________________   Telefon: ___________________________________________   OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI OBČINSKA UPRAVA VLOGA ZA OBROČNO PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA   Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka ____________________________________________ za objekt ______________________________ na nepremičnini s parc. št. _____________,  k.o. _______________________, na naslovu     _________________________________________, 2277 Središče ob Dravi, na podlagi odločbe št. 3540-                    z dne   _______   ___, za izračun ... Bolj obsežno »

Vloga za izdajo soglasja o posegu (na občinske lokalne ceste in javne poti, v varovalni pas občinskih lokalnih cest in javnih poti)

  Vloga za izdajo soglasja o posegu (na občinske lokalne ceste in javne poti, v varovalni pas občinskih lokalnih cest in javnih poti) Namen Izdaja soglasja k izvedbi posega na občinsko, lokalno cesto, javno pot, v varovalni pas občinskih in lokalnih cest in javnih poti Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi Vlagatelj: Ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska ... Bolj obsežno »

Vloga za izdajo soglasja k postavitvi ali obnovi spomenika ter ureditvi groba

Vloga za izdajo soglasja k postavitvi ali obnovi spomenika ter ureditvi groba Namen Izdaja soglasja k postavitvi ali obnovi spomenika ter ureditvi groba Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi Vlagatelj: ime in priimek, DŠM naslov, elektronska pošta, telefonska številka Rok hrambe Skladno s klasifikacijskim načrtom občine Opis storitve in oddaja vloge Kaj moram storiti pri zamenjavi ali popravilu nagrobnega ... Bolj obsežno »

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

  Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča Namen Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča. Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka. Podatki o parceli-ah. Rok hrambe 10 LET Opis storitve in oddaja vloge Potrdilo o namenski rabi nam pove kakšna je namenska raba zemljišča, ki je natančno določena s ... Bolj obsežno »

Vloga za izdajo odločbe o oprostitvi plačila NUSZ

Obrazec za izdajo odločbe za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča Namen Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi vselitve v novogradnjo. Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka. Rok hrambe 10 let Opis storitve in oddaja vloge Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se na lastno zahtevo ... Bolj obsežno »

Vloga za izdajo odločbe za komunalni prispevek

  Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku Namen Odmera višine komunalnega prispevka.   Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka. Investitor: ime in priimek oziroma naziv, naslov. Drugo: podatki o parceli, projektna dokumentacija, gradbena dokumentacija, druga dokumentacija.   Rok hrambe TRAJNO Opis storitve in oddaja vloge Komunalni prispevek ... Bolj obsežno »