Domov » Proračun občine » Sprejeti proračun občine za leto 2015

Sprejeti proračun občine za leto 2015

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 4. redni seji dne, 22.12.2014 sprejel odlok o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2015.

Sklepi
Odlok o proračunu za leto 2015
Splošni del proračuna
Posebni del proračuna
Načrt razvojnih programov
Obrazložitve obračunskih postavk – Splošni del
Obrazložitev obračunskih postavk – Posebni del