Domov » Društva » Ustanovljeno Konjeniško društvo Središče ob Dravi

Ustanovljeno Konjeniško društvo Središče ob Dravi

Že dalj časa smo ljubitelji konj in konjeništva razmišljali o bolj organiziranem ljubiteljev konj in konjeništva v naši občini. V začetku leta se je sestal iniciativni odbor in odločili smo se, da povabimo vse ljubitelje in konjeništva na ustanovni zbor članov.

V petek, 29. 3. 2008, smo se zbrali v jedilnici središke osnovne šole in ustanovili društvo Središče ob Dravi. Na ustanovnem zboru članov se nas je zbralo 28 ljubiteljev. Izvolili smo organe društva ter sprejeli program dela za leto 2008. Namen in cilji društva so vzpodbujati konjeniško, športno in turistično dejavnost, konji, in s tem prispevati k razvoju vzreje konj, h konjeniškemu športu in turizmu občini, regiji in naši državi.

Za doseganje teh ciljev bodo glavne dejavnosti društva:

-Spodbujanje in razvijanje konjeništva in konjereje
-Skrb za strokovno izpopolnjevanje članov
-Spodbujanje konjeniškega športa
-Gojitev ustreznega etičnega odnosa do konj, narave in lastnine
– Prizadevanje za ustrezno strokovno raven dela društva
– Organiziranje vseh vrst konjeniških dejavnosti, jahanja, vožnje z vozovi konjeniških iger ter družabnih srečanj
-Organiziranje strokovnih ekskurzij, ogledov sejmov, razstav in drugih prireditev
-Sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki s področja dela društva
-Prizadevanje za množičnost članstva, predvsem mladih Vzgoja članov, predvsem mladine, za konjeniške dejavnosti ter organiziranje jahanja
-Organiziranje javnih predstavitev društva Izdajanje društvenega glasila Sodelovanje na prireditvah v občini in širše
-Skrb za ustrezno materialno osnovo delovanja društva

Z veseljem ugotavljamo, da je kar nekaj članov, ki stanujejo izven naše občine, društvo že 33 članov. Vse ljubitelje konjev in konjeništva vljudno vabimo, da se včlanijo v naše društvo.
Želimo si čim boljše in aktivno delo našega društva ter sodelovanje s vsemi sorodnimi društvi. Upamo, da bomo z delovanjem Konjeniškega društva Središče ob Dravi popestrili društveno dogajanje v naši občini, obenem pa ponudili še več možnosti za udejstvovanje naših občanov.