Domov » Zaključni račun proračuna » Zaključni račun proračuna za leto 2014

Zaključni račun proračuna za leto 2014

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 8. redni seji dne, 15.7.2015 sprejel zaključni račun proračuna Središče ob Dravi za leto 2014.

Zaključni račun proračuna
Zaključni račun proračuna – posebni del proračuna

Zaključni račun proračuna – splošni del proračuna