Domov » Proračun občine » Spremenjeni proračun za leto 2014

Spremenjeni proračun za leto 2014

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 22. redni seji dne, 10.10.2013 sprejel sklep o potrditvi odloka o spremembi proračuna Središče ob Dravi za leto 2014.

Kadrovski načrt 2014

Načrt razvojnih programov za leto 2014

Nakup nepremičnin 2014

Obrazložitev proračunskih postavk 2014

Obrazložitev splošnega dela 2014

Obrazložitve NRP 2013 – 2014

Odlok o spremembi proračuna za leto 2014

Posebni del spremembe proračuna 2014

Prodaja nepremičnin 2014

Sklep o spremembi odloka proracuna za leto 2014

Splošni del spremembe proračuna 2014