Domov » Razpisi » Javni razpis za dodelitev štipendij za šolsko leto 2015/2016

Javni razpis za dodelitev štipendij za šolsko leto 2015/2016

Na podlagi Zakona o štipendiranju Uradni list RS, št. 59/07, 63/07, 40/09,62/10 ZUJPS, 40/12 ZUJF, 57/12 ZPCP-2D in na podlagi 4. člena Pravilnika o štipendiranju v Občini Središče ob Dravi ( Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/08 ) in Odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2015 ( Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 17/2014) in sklepa občinskega sveta občine Središče ob Dravi številka 03231-2/2015-2 objavlja Občina Središče ob Dravi javni razpis za dodelitev štipendij za šolsko leto 2015/2016.

Javni razpis za štipendiranje 2015
Vloga – dodelitev štipendije