Domov » Proračun občine » Sprejeti rebalans proračuna za leto 2015

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2015

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Središče ob Dravi je občinski svet na svoji 9. redni seji dne, 28.10.2015 sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu proračuna za leto 2015.

Odlok o rebalansu proračuna
Sklepi o rebalansu proračuna
Rebalans proračuna – obrazložitve
Sprejet rebalans – I. Splošni del proračuna
Sprejeti rebalans – II. Posebni del proračuna
Sprejeti rebalans – III. Načrt razvojnih programov