Domov » Proračun občine » Predlog proračuna za leto 2016

Predlog proračuna za leto 2016

Na podlagi 15. člena Statuta občine Središče ob Dravi (Uradni vestnik občine Ormož, št. 8/07 in Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 16/2014 ) je Občinski svet občine Središče ob Dravi   na svoji 10. redni seji, dne 18.11.2015 sprejel Sklep o potrditvi predloga odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2016

Sklep o potrditvi predloga proračuna za leto 2016
Odlok
I. Splošni del proračuna
II. Posebni del proračuna
III.Načrt razvojnih programov
Obrazložitev splošnega dela
Obrazložitve proračunske postavke
Obrazložitve NRP
Predlog sklepa o prodaji nepremičnin 2016
Predlog sklepa o nakupu nepremičnin 2016
Predlog sklepa za kadrovski načrt 2016