Domov » Proračun občine » Sprejeti proračun občine za leto 2016

Sprejeti proračun občine za leto 2016

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 11. redni seji dne, 18.12.2015 sprejel odlok o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2016

Odlok
Sklep o odloku
Sklep o pridobivanju nepremičnega premoženja
Sklep o razpolaganju nepremičnim premoženjem
Splošni del proračuna
Posebni del proračuna
Načrt razvojnih programov
Obrazložitev splošnega dela
Obrazložitve posebnega dela
Obrazložitve NRP
Kadrovski načrt