Domov » Proračun občine » Rebalans proračuna za leto 2013

Rebalans proračuna za leto 2013

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 22. redni seji dne, 10.10.2013 sprejel odlok o rebalansu proračuna Središče ob Dravi za leto 2013.

Odlok o rebalansu 2013

Splosni del proračuna rebalans

Posebni del proračuna rebalans

Načrt razvojnih programov 2013-2014 rebalans

Obrazložitve splošnega dela 2013 rebalans

Obrazložitev proračunskih postavk 2013 rebalans

Obrazložitve NRP 2013-2014 rebalans

Sklep o nakupu nepremičnin 2013 rebalans

Sklep prodaje nepremičnin 2013 rebalans

Sklep o potrditvi kadrovskega načrta za leto 2013 rebalans