Domov » Obvestila » Osem mio € za naložbe na kmetijskih gospodarstvih iz naslova ukrepa 4.1 PRP 2014-2020

Osem mio € za naložbe na kmetijskih gospodarstvih iz naslova ukrepa 4.1 PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu 12. 2. 2016 objavilo javni razpis za sofinanciranje naložb na kmetijskih gospodarstvih, namenjenih prilagoditvi na podnebne spremembe, izvajanju tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave. Za ta namen je razpisanih osem mio EUR nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 7. 3. 2016 do vključno 6. 4. 2016, do 24. ure.

RAZPIS JE DOSTOPEN NA TEJ SPLETNI POVEZAVI

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1243