Domov » Predlogi občinskih predpisov » Predlog odlokov april 2016

Predlog odlokov april 2016

CENIK-letno kopališče 2016
Podelitev koncesije
Predlog o nagradah članom OS in delovnih teles
PREDLOG o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odp
PREDLOG ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH
PREDLOG ODLOKA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU ODPADNIH VODA
PREDLOG ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO
PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OSKRBO S PITNO VODO
PREDLOG ODLOKA O RAVNANJU Z KOMUNALNIMI ODPADKI
PREDLOG POSLOVNIKA OBČINE SREDIŠČE OB DRAVI
PREDLOG ZA FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK