Domov » Proračun občine » Sprejeti proračun za leto 2014

Sprejeti proračun za leto 2014

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 18. redni seji dne, 20.12.2012 sprejel sklep o potrditvi dopolnjenega odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2014.

Sklep o potrditvi dopolnjenega odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2014
Odlok o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2014
Sklep o potrditvi kadrovskega načrta
Proračun Občine Središče ob Dravi za leto 2014 – splošni del
Proračun Občine Središče ob Dravi za leto 2014 – posebni del
Načrt razvojnih programov 2013-2016
Načrt razvojnih programov za obdobje 2013 – 2016
Obrazložitev splošnega dela
Obrazložitev proračunskih postavk