Domov » Proračun občine » Zaključni račun proračuna za leto 2015

Zaključni račun proračuna za leto 2015

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 15. redni seji dne, 31.5.2016 sprejel zaključni račun proračuna Središče ob Dravi za leto 2015.

Zaključni račun proračuna
Zaključni račun proračuna – obrazložitve
Zaključni račun proračuna – posebni del proračuna
Zaključni račun proračuna – splošni del proračuna