Domov » Predlogi občinskih predpisov » Predlog odlokov junij 2016

Predlog odlokov junij 2016

Predlogi odlokov in pravilnikov so v postopku sprejema. Po obravnavi delovnih teles občinskega sveta jih bo obravnaval še občinski svet.
Občani in druga zainteresirana javnost lahko poda pobude, predloge in mnenja k posameznim predlogom občinskih predpisov do 30.7.2016 na e-naslov: jelka.zidaric.trstenjak@sredisce-ob-dravi.si

Predlog odloka o načinu vzdrževanja ceste
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest
Predlog odloka o podelitvi koncesije za javne ceste – 1 branje