Domov » Proračun občine » Predlog o rebalansu proračuna

Predlog o rebalansu proračuna

Predlog rebalansa proračuna za leto 2016

Glava
Odlok
I. Splošni del proračuna
II. Posebni del proračuna
III. Načrt razvojnih programov
Sklep o prodaji nepremičnin 2016
Predlog sklepa za kadrovski načrt 2016
Predlog Sklepa o nakupu nepremičnin 2016
Rebalans – obrazložitve