Domov » Proračun občine » Sprejeti rebalans proračuna za leto 2016

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2016

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Središče ob Dravi je občinski svet na svoji 16. redni seji dne, 5.7.2016 sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu proračuna za leto 2016.

Odlok o rebalansu proračuna
Sklep o rebalansu proračuna
Rebalans proračuna – obrazložitve
Sprejet rebalans – I. Splošni del proračuna
Sprejet rebalans – II. Posebni del proračuna
Sprejet rebalans – III. Načrt razvojnih programov