Domov » Proračun občine » Priprava proračuna za leto 2017

Priprava proračuna za leto 2017

Župan je 23.9.2016 sprejel Navodila za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna Občine Središče ob Dravi za leto 2017. V priloženem navodilu je terminski načrt pripravljen tako, da bo ob normalnem postopku proračun sprejet 21.12.2016.

Navodilo za pripravo finančnih načrtov posredni uporabniki
Posredovanje navodila posredni uporabniki
Posredovanje navodila ostali uporabniki
Predlog finančnega načrta 2017-obrazec