Domov » Proračun občine » Predlog proračuna za leto 2017

Predlog proračuna za leto 2017

Na podlagi 15. člena Statuta občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 4/2016) je Občinski svet občine Središče ob Dravi na svoji 17. seji, dne 14.11.2016 sprejel sklep o potrditvi predloga Odloga o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2017.

Sklep
Odlok
I. Splošni del proračuna
II. Posebni del proračuna
III. Načrt razvojnih programov
Obrazložitve