Domov » Kohezijski sklad » Terminski načrt obveščanja javnosti za izvedbo del kanalizacije in čistilne naprave v Središču ob Dravi

Terminski načrt obveščanja javnosti za izvedbo del kanalizacije in čistilne naprave v Središču ob Dravi

Načrt dela in izgradnje kanalizacije in čistolne naprave Središču ob Dravi med leti 2013 in 2015