Domov » Proračun občine » Dopolnjen predlog proračuna za leto 2017

Dopolnjen predlog proračuna za leto 2017

Sklep o potrditvi Odloka o proračunu 2017
ODLOK- dopolnjen
I. Splošni del proračuna
II. Posebni del proračuna
III. Načrt razvojnih programov
Obrazložitve razlike
Obrazložitev splošnega dela
Predlog KADROVSKI NAČRT 2017
Predlog Sklepa o nakupu nepremičnin 2017
Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin 2017
Proračunske postavke