Domov » Obvestila » Čiščenje okolja v občini Središče ob Dravi

Čiščenje okolja v občini Središče ob Dravi

Čiščenje okolja v občini Središče ob Dravi v soboto, 18. marca  2017, od 9. do 12. ure.

Čiščenje bo potekalo po vaseh ob cestah in obcestnih jarkih. Smeti se bodo odlagale v za to določene vreče, ki bodo na razpolago na zbirnih mestih.
V tej akciji se ne bodo zbirali kosovni odpadki od gospodinjstev.
Akcijo čiščenja okolja  po posameznih vaseh bodo vodili in koordinirali predsedniki vaških odborov s pomočjo svetnikov Občinskega sveta.
Obvestilo gospodinjstvom