Domov » Proračun občine » Sprejeti rebalans proračuna za leto 2017

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2017

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 4/16) je Občinski svet na svoji 20. redni seji dne, 30.5.2017 sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu proračuna za leto 2017.

Odlok o rebalansu proračuna
Rebalans proračuna – obrazložitve
Obrazložitev proračunskih postavk
Sprejet rebalans – I. Splošni del proračuna
Sprejet rebalans – II. Posebni del proračuna
Sprejet rebalans – III. Načrt razvojnih programov
Sklep o pridobivanju premoženja
Sklep o prodaji premoženja
Kadrovski načrt