Domov » Predlogi občinskih predpisov » Predlogi odlokov 2017

Predlogi odlokov 2017

Predlogi občinskih predpisov v letu 2017

Obrazložitev odloka NUSZ v2
Odlok NUSZ 1 branje

Pripombe NUSZ se lahko podajajo  še do 15.02.2018

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
Uskladitev MOP

Predlog Odloka o Krajinskem parku Središče ob Dravi

ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Središče ob Dravi