Domov » Predlogi občinskih predpisov » Predlogi odlokov 2017

Predlogi odlokov 2017

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
Uskladitev MOP

Predlog Odloka o Krajinskem parku Središče ob Dravi

ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Središče ob Dravi