Domov » Razpisi » Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok

Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok

Javni razpis

OBČINA SREDIŠČE OB DRAVISlovenijatrueOpravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Središče ob Dravi v šol. Letu 2017/2018IZVAJANJE PREVOZOV OSNOVNO ŠOLSKIH OTROK V ŠOLO IN NAZAJ430-5/2017falsetrue2-1-01-NeAli je javno naročilo pridržano (31. člen ZJN-3)?2-1-01-NeAli je javno naročilo pridržano (31. člen ZJN-3)?Informacije o postopku oddaje javnega naročila3-1-01Sodelovanje v hudodelski združbi3-1-02Korupcija3-1-03Goljufija3-1-04Teroristična kazniva dejanja ali kazniva dejanja, povezana s terorističnimi dejavnostmi3-1-05Pranje denarja ali financiranje terorizma3-1-06Delo otrok in druge oblike trgovine z ljudmi3-1-07Kršitev temeljnih pravic delavcevA: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami3-2-01Plačevanje davkov3-2-02Plačevanje prispevkov za socialno varnostB: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost3-3-03Kršitev obveznosti na področju delovnega prava3-3-04Stečaj3-3-05Insolventnost3-3-06Dogovor z upniki3-3-07Položaj, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo podoben stečaju3-3-08Sredstva upravlja stečajni upravitelj3-3-10Hujša kršitev poklicnih pravil3-3-11Dogovori z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence3-3-12Nasprotje interesov zaradi njegovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila3-3-13Neposredno ali posredno sodelovanje pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila3-3-14Predčasna odpoved pogodbe, odškodnina ali druge primerljive sankcije3-3-15Podajanje zavajajočih razlag, zadrževanje informacij, predložitev zahtevane dokumentacije in pridobivanje zaupnih informacij o tem postopkuC: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil3-4-01Nacionalna določba –evidenca z negativnimi referencami3-4-02Nacionalna določba – prekršek v zvezi s plačili za deloD: Izključno nacionalni razlogi za izključitev4-1-01Izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.ɑ: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje4-2-01Vpis v ustrezen poklicni register4-2-02Vpis v trgovski registerA: Ustreznost4-3-07Zavarovanje poklicne odgovornosti4-3-08Druge ekonomske ali finančne zahteveB: Ekonomski in finančni položaj4-4-03Za naročila storitev: izvedba storitev določene vrsteC: Tehnična in strokovna sposobnostD: Sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje5-1-01Zmanšanje števila kandidatov5-1-03SoglasjeDel V: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov