Domov » Obvestila » Seznanitev javnosti z vsebino Osnutka Odloka o Krajinskem parku Središče ob Dravi

Seznanitev javnosti z vsebino Osnutka Odloka o Krajinskem parku Središče ob Dravi

V prostorih Občine Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi in na spletni strani http://www.sredisce-ob-dravi.si/ poteka od 13.07.2017 do 01.09.2017 seznanitev javnosti z vsebino Osnutka Odloka o Krajinskem parku Središče ob Dravi. K osnutku odloka so priložene Strokovne podlage za zavarovanje poplavnega pasu reke Drave na območju Občine Središče ob Dravi (Krajinski park Središče ob Dravi) s kartografskimi prilogami. K razgrnitvi so vabljeni lastniki zemljišč in zainteresirana javnost na območju Krajinskega parka Središče ob Dravi. V času seznanitve javnosti lahko zainteresirani vpišejo pripombe v knjigo pripomb ali jih pošljejo na naslov: Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi do vključno 01.09.2017.

Občinska uprava

JAVNIM NAZNANILOM lastnike zemljišč in zainteresirano javnost z osnutkom Odloka o Krajinskem parku Središče ob Dravi

Obravnava predloga odloka

strokovne_podlage_kp_sredisce_ob_dravi_zrsvn_oe_mb_ak_

priloga-2_karta-varstvenih-obmocij-1 priloga-1_

karta-predlaganega-krajinskega-parka-sredisce-ob-dravi