Domov » Proračun občine » Zaključni račun proračuna za leto 2016

Zaključni račun proračuna za leto 2016

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 21. redni seji dne, 5.7.2017 sprejel zaključni račun proračuna Središče ob Dravi za leto 2016.

Zaključni račun proračuna
Zaključni račun proračuna – obrazložitve
Zaključni račun proračuna – splošni del proračuna
Zaključni račun proračuna – posebni del proračuna