Domov » Proračun občine » Sprejeti rebalans-2 proračuna za leto 2017

Sprejeti rebalans-2 proračuna za leto 2017

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 4/16) je Občinski svet na svoji 7. dopisni seji dne, 27.7.2017 sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu-2 proračuna za leto 2017

Odlok o rebalansu proračuna
Sklep o odloku
Sprejet rebalans-2 Obrazložitev proračunskih postavk
Sprejet rebalans-2 I. Splošni del proračuna
Sprejet rebalans-2 II. Posebni del proračuna
Sprejet rebalans-2 III. Načrt razvojnih programov