Domov » Zaključni račun proračuna » Zaključni račun proračuna za leto 2013

Zaključni račun proračuna za leto 2013

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 28. redni seji dne, 27.8.2014 sprejel zaključni račun proračuna Središče ob Dravi za leto 2013.

Potrditev zaključnega računa proračuna
Obrazložitve
Splošni del proračuna
Posebni del proračuna
Bilanca stanja