Domov » Proračun občine » Predlog proračuna za leto 2018

Predlog proračuna za leto 2018

Na podlagi 13. člena Statuta občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 4/2016) je Občinski svet občine Središče ob Dravi na svoji 23. seji, dne 13.11.2017 sprejel sklep o potrditvi predloga Odloga o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2018.

Sklep
Odlok predlog
I. Splošni del proračuna
II. Posebni del proračuna
III. Načrt razvojnih programov
Obrazložitve