Domov » Proračun občine » Sprejeti proračun občine za leto 2018

Sprejeti proračun občine za leto 2018

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 25. redni seji dne, 22.12.2017 sprejel odlok o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2018

Sklep o potrditvi odloka
Sklep o prodaji nepremičnega premoženja
Sklep o pridobivanju nepremičnega premoženja
Kadrovski načrt
ODLOK
I. Splošni del proračuna
II. Posebni del proračuna
III. Načrt razvojnih programov
Obrazložitve splošnega dela
Obrazložitve posebnega dela in NRP