Domov » Predlogi občinskih predpisov » Predlogi odlokov 2018

Predlogi odlokov 2018

Predlogi občinskih predpisov in odlokov v letu 2018

Predlog novega odloka o priznanjih občine
Predlog novega PRAVILNIKA o priznanjih občine
Odlok – stroški pobude Središče ob Dravi – možnost podajanja pripomb je do 10.12.2018
Odlok – stroški lokacijske preveritve Središče ob Dravi
– možnost podajanja pripomb je do 10.12.2018