Domov » Obvestila » J a v n i p o z i v za predložitev predlogov kandidatur za imenovanje v občinsko volilno komisijo občine Središče ob Dravi

J a v n i p o z i v za predložitev predlogov kandidatur za imenovanje v občinsko volilno komisijo občine Središče ob Dravi

Javni poziv občinske volilne komisije
Predlog za imenovanje v OVK
Soglasje k imenovanju v OVK