Domov » Razpisi » »UREDITEV OKOLICE OBČINSKIH STAVB KULTURNEGA DOMA OBREŽ IN MRLIŠKE VEŽICE SREDIŠČE OB DRAVI«.

»UREDITEV OKOLICE OBČINSKIH STAVB KULTURNEGA DOMA OBREŽ IN MRLIŠKE VEŽICE SREDIŠČE OB DRAVI«.

Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe
Popisi za javno naročilo
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
I Z J A V A O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Izjava kadra o delovnih izkušnjah 1
Izvršnica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
MENIČNA IZJAVA ZA RESNOST PONUDBE
Predračun
Seznam prijavljenih kadrov
Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
VZOREC POGODBE
Zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku