Domov » Proračun občine » Sprejeti rebalans proračuna za leto 2018

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2018

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 4/16) je Občinski svet na svoji 29. redni seji dne, 10.7.2018 sprejel sklep o potrditvi odloka o rebalansu proračuna za leto 2018

Sklep o rebalansu 2018
Odlok o rebalansu
I.Splošni del proračuna
II. Posebni del proračuna
III.Načrt razvojnih programov
Obrazložitve-POSEBNI DEL
Obrazložitve-SPLOŠNI DEL
Obrazložitve-RAZLIKE
Sklep o pridobivanja nepremičnega premoženja
Sklep o prodaji nepremičnega premoženja
Sklep o potrditvi kadrovskega načrta