Domov » Zaključni račun proračuna » Zaključni račun proračuna za leto 2017

Zaključni račun proračuna za leto 2017

Občinski svet Občine Središče ob Dravi je na svoji 29. redni seji dne, 10.7.2018 sprejel zaključni račun proračuna Središče ob Dravi za leto 2017.

Sklep o sprejemu zaključnega računa
Zaključni račun proračuna – obrazložitve
I. Splošni del proračuna
II. Posebni del proračuna